EU Stöd

EU Stöd

 

Hägern Bed and Nature har sökt och beviljats bidrag av länsstyrelsen i Kronobergs län. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling. Stödet har beviljats som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013.

 

Stödet söktes för ombyggnad av huvudbyggnad, annex och källare för Bed & Breakfast verksamhet.

Syftet med investerigen är genom tillbyggnaden förbättra företagets konkurrenskraft och skapa flera arbetstillfällen.

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beslutat att slutdatumet för investeringen är 2020-06-30

Vi erbjuder boende och avkoppling i en stressfri miljö, men också möjligheten till olika aktiviteter i naturen för den som vill.

KONTAKTA OSS

 

Kyrkbyvägen 12

341 93 Bolmsö | Sverige

 

info@hagern.com

 

+46 (0)372 911 02

Besök oss på Facebook för

senaste erbjudandet

 

 

All rights reserved 2018 © Hägern Bed & Nature